Yama
,

Yamas er moralen, etiske og sociale retningslinjer for Yogis

I starten af Patanjalis ottefoldige vej til yoga finder vi Yamas; moralen, etiske og sociale retningslinjer for den praktiserende yogi. Disse retningslinjer er alle udtrykt på positiv vis og bliver derfor empatiske beskrivelser af, hvordan en yogi opfører sig og relaterer til verden, når denne er fuldt ud fordybet i en forenende tilstand af yoga. Selvom vi måske ikke selv stræber efter så ren en tilstand selv, så er Yamas stadig meget relevante og en værdifuld guide til at lede et bevidst, ærligt og etisk liv.

Patanjali så Yamas som værende fantastiske, mægtige og universelle løfter. Han instruerer os i, at de bør praktiseres på alle niveau (handling, ord og tanker) og ikke er begrænset indenfor samfundsklasser, sted, tid eller pligtfølelse.

Ahimsa (ikke-vold)

er udøvelsen af ikke-vold, hvilket inkluderer fysisk, mental og emotionel vold imod andre og en selv. Vi skaber oftest vold med vores reaktioner på begivenheder og andre personer og af ren vane, dømmer vi, kritiserer, udviser vrede og irritation. Du vil finde ud af, at den buddhistiske udøvelse af medfølelse er et rigtig god værktøj til at fremme ikke-vold i dit liv. Medfølelse er evnen til at acceptere begivenheder, som de er med et åbent og kærligt hjerte. Det handler om at give slip på reaktioner, som er af en negativ natur og erstatte de tanker og følelser med venlighed, accept og kærlighed. I starten vil udøvelse af medfølelse være svært, frustrerende og bestemt ikke sjovt. Men nøglen til at gøre det nemmere er at have medfølelse med dig selv for ikke at have medfølelse og så grine over denne selvmodsigelse.

Læs også:   De 5 Niyamas hjælper os med at vedligeholde et positivt miljø

Satya (sandfærdighed)

opfordrer os til at leve og tale vores sandhed hele tiden. At gå sandhedens vej er svært, især hvis man samtidig respekterer Patanjalis første Yama, Ahimsa. Eftersom at Ahimsa skal praktiseres først, skal vi passe på med at ytre en sandhed, hvis vi ved, at den vil skade andre. At leve i din egen sandhed, skaber ikke bare respekt, ære og integritet, men det gør også en i stand til klart at kunne se de højere sandheder på yogiens vej.

Asteya (ikke-stjæle)

Er bedst defineret ved, at man ikke tager noget, som ikke frit er givet til en. Selvom dette på overfladen virker overskueligt, så kan det være svært at praktisere dette Yama, når man kigger lidt nærmere på det. På et personligt niveau betyder udøvelse af Asteya, at man ikke fysisk stjæler og/eller ikke er skyld i eller godkender, at nogle andre stjæler gennem ord eller handling. På samfundsniveau er Asteya imod udnyttelse, social uretfærdighed og undertrykkelse. Selvom det ikke er nemt, så tilskynder udøvelse af Asteya generøsitet og overvinder Lobha (grådighed). Og som Patanjali fortæller os “Når Asteya er fast etableret i en yogi, så vil alle juveler være en gave til ham/hende”

Brahmacharya (selvkontrol)

Udtrykker, at når vi har kontrol over vores overflødige fysiske impulser, så opnår vi viden, velbefindende og øget energi. For at bryde båndene, som binder os til overflødighed og afhængighed, har vi brug for både mod og vilje. Hver gang vi overvinder disse overflødige impulser, bliver vi stærkere, sundere og mere vise. En af yogas vigtigste mål er at skabe og vedligeholde balance. Den mest simple metode til at opnå balance på er ved at praktisere Brahmacharya og skabe moderation i alle vores aktiviteter. At praktisere moderation en måde at gemme vores energi på. Som vi så kan bruge til mere spirituelle gøremål.

Læs også:   Dhyana defineres som værende ensidighed af sindet

Aparigraha (ikke-begær)

anbefaler os at give slip på alt, som vi ikke har brug for, så vi kun er i besiddelse af så meget eller så lidt, som vi har brug for. Yogierne fortæller os, at objekter af denne verden overhovedet ikke kan ejes, da de alle vil blive udsat for forandring og i sidste ende blive destrueret. Når vi bliver grådige og fulde af begær, mister vi evnen til at se vores eneste evige ejendom, Atman, vores sande jeg. Når vi klamrer os til det, som vi, så mister vi evnen til at være åbne og modtage det, som vi har brug for.

I praksis så udrydder eller reducerer praktisering af Yamas akkumulationen af dårlig karma ligesom, at det forhindrer, at vores energier bliver drænet, når vi leder falske og/eller ubevidste liv. Når vi praktiserer Yamas, så stræber vi efter et sundere, mere helligt og mere fredfyldt liv samtidig med, at vi styrker vores opmærksomhed, vilje og dømmekraft. At tage del i disse praksisser er ikke en nem opgave, men ved at gøre det styrker vi vores karakter, forbedrer vores forhold til andre og skaber fremskridt på yogaens vej.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *