Dhyana
,

Dhyana defineres som værende ensidighed af sindet

Dhyana er sanskrit og betyder meditation. Meditation er et simpelt og nemt værktøj til at kende sin indre verden, uden at det nødvendigvis er spirituelt, men bare yderst praktisk. De fleste af os er dårligt nok opmærksomme på vores egne tanker og følelser, da vores sind er fokuseret på eksterne ting. Vi bekymrer os mere om andres følelser og reaktioner end vores egne, da vi ser deres accept som værende vigtigere end vores selvopfattelse. Vi kan omvende denne tendens ved at kultivere selvbevidsthed igennem meditation.

At meditere giver os en mulighed for at være selvbevidste selv i stressede situationer. Med hjælp fra dhyana, kan du observere din egne følelser, tanker, reaktioner, svar, fornemmelser, de skjulte motiver bag dine handlinger, og dine forventninger. Du kan indse, hvordan du udsætter dig selv for lidelse og angst i forskellige situationer. Med hjælp fra dhyana kan du lære at kontrollere dine tanker, skabe god dømmekraft og svare på indkommende situationer med intelligent og gennemtænkt betragtning. For dette er det ikke nødvendigt at finde et specifikt sted eller en specifik tid at udøve dhyana. Med øvelse kan du lære at opnå et meditativt stadie, hvornår og hvorend du finder tid til at slappe af. Du kan endda gøre din læsning eller tv-sening til en mulighed for at observere dine tanker og se, hvordan dit sind reagerer på de indkommende opfattelser. Med dhyana kan alle overkomme deres impulsive opførsel og uønskede negative følelser. Dhyana er meget nemmere at udøve end Asanas. Du skal ikke bekymre dig for, om der opstår rygproblemer grundet en forkert stilling eller aldrende led.

Læs også:   De 5 Niyamas hjælper os med at vedligeholde et positivt miljø

Dhyana er en af klassisk yogas otte dele. Det er den næstsidste del, som leder til Samadhi. Samadhi er på sanskrit sat sammen af sama, der betyder “sammen” og dhi, som betyder “sind”. Den mest grundlæggende definition er “en fuldstændig koncentration”. For en yogi og en udøver af meditation er samadhi’s åndelige betydning meget dybere. Simpelt sagt er samadhi sindets ultimative tilstand af at være; det er Oplysning og den foreløbige tilstand til Nirvana.

Yogasutras erklærer, at meditation er et godt hjælpemiddel til at berolige sindet, som er følsomt af natur og skyld i de fleste af vores lidelser og forstyrrelser. Målet for vores overvejelser, som vi mediterer på, kan være alt, eksternt og internt, det største og det mindste. Meditation med fokus på en selv anses dog for at være den bedste form, som anbefales af mange forskellige yoga traditioner.

I den anden del af Yogasutras, erklærer Patanjali yderligere, at sindstilstande (vrittis) skabt af lidelser (klesas) kan udryddes med hjælp fra meditation. Lidelserne som nævnes i teksterne er uvidenhed (avidya), egoisme (asmita), tilknytningsproblemer (raga), afsky (dvesha) og længsel efter liv (abhinivesa). Handlinger udført under indflydelse af disse lidelser eller sindstilstande, som de skaber, leder til karma og har betydning for fødsel (jati), levealder (ayuh) og nydelse (bhoga) og jordiske ting. Derfor er dhyana også en god hjælp til at løse problemer med dårlig karma og at ende kæden af transmigration.

Dhyana defineres i Yogasutras som værende ensidighed af sindet (eka-tanata), som opnås ved at fiksere det på et enkelt objekt eller billede. Koncentration (dharana), meditation (dhyana) og selvabsorption/enhed (samadhi) er de interne dele (antaranga) af udøvelsen af yoga. Deres kombinerede praksis er kendt som Samyama eller en integreret praksis indenfor koncentreret meditation, som leder til et højere stadie af selvabsorption og ophør med alle mentale modifikationer. Antaranga betyder også sindet eller bevidstheden (dit indre). Dhyana er et godt hjælpemiddel til at styre sindet, kende sindet og transcendere det gennem selvabsorption.

Læs også:   Pranayama er kontrol af vejrtrækning

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *