tegn og sysmboler

8 Yoga Symboler / Tegn og Deres Betydning

Yoga handler om at disciplinere det fysiske, mentale og spirituelle væsen inden i os selv. Det er kendt som værende den bedste medicin til at opnå et sundt og fredfyldt sind og krop. Nogle prominente symboler inden for yogiske tradition forklarer, hvorfor og hvordan dette sker.

Yoga stammer fra Sanskrit udtrykket yuj, som betyder union eller åg. Dermed hjælper yoga med at forene vores krop, sind og ånd.

Yoga er en fuldendt livsstil. Ved at kalde det en livsstil refereres der til alle aspekter af menneskers liv. Normalt anset som og praktiseret som en fysisk øvelse (fra Hatha Yoga), og selvom det oftest glemmes, så er Yogas hovedformål at hjælpe os med at opnå et afbalanceret sind. Det træner sindet mere end kroppen.

Yoga er en arv, som er blevet givet videre fra mund til mund gennem flere generationer. Det var omkring 2.200 år siden, at denne viden først blev dokumenteret igennem Patanjalis ‘Yoga Sūtras’. Vismanden beskriver sindets funktion i 196 aforismer. Ifølge ham skal yoga opnås igennem Ashtanga Yoga; bogstavelig talt otte lemmer, eller yogaens otte faser.

 1. Yamas:
  Principper om ikke-vold, sandhed, ikke-tyveri, abstinens og ingen besiddertrang.
 2. Niyama:
  Inkluderer renlighed af krop og sind, tilfredshed, nøjsomhed, studere imod åbenbarenhed.
 3. Asana:
  At øve disciplinerede fysiske stillinger, som leder til meditation. Dette princip er den mest kendte form.
 4. Pranayama:
  Kontrol af vejrtrækningen.
 5. Pratyahara:
  Tilbagetrækning af sanserne.
 6. Dharana:
  Koncentration af sindet.
 7. Dhyana:
  Vedvarende meditation (Udførelsen af meditation er anderledes end formålet med meditation).
 8. Samadhi:
  Selvrealisering eller oplysning (At opnå en forening med meditations formål).

Ashtanga yoga byder på en livsstil. Ifølge gammel indisk filosofi er der et link i mellem alle eksisterende ting. Denne forbindelse reflekteres også i teorien bag yoga. At holde kroppen, sindet og ånden i rytme er Yogiens (den som udøver yoga) mål.

Yoga Symboler med Betydning

Om (auṃ)

Om aum

Om aum

Om anses som værende ur-lyden. Mandukya Upanishad (Dele af Vedic tekster, som afslører sandheder om og naturen bag virkeligheden) beskriver Om som værende den øverste bevidsthed. Før universet eksisterede, var det kun ‘oṃkāra’, eller dennes vibrationer, som var til stede. Det menes, at når vi synger ‘oṃkāra’, kan vi føle os forbundet til denne vibration, som siges at være indeni og udenfor os alle. På Sanskrit kendes det også som praṇava, eller ‘at råbe’ lyd. Mange mantraer i den hinduistiske religion begynder med Om (AUM), det inkluderer også nogle, som ytres, mens man laver Surya Namaskar (Solhilsen). Symbolet har forskellige betydninger: Det kombinerer de tre stavelser A (Brahma, eller skabelse), U (Vishnu, eller bevarelse) og M (Shiva, eller disintegration).

Læs også:   Dharana er første stadie af koncentration

Sapta Chakras

Sapta Chakras

Sapta Chakras

Sapta Chakras er de syv knuder eller energi punkter i vores subtile krop. Anderledes end dets bogstavelige mening, som er et ‘hjul’, så svarer et Chakra til et energi vortex i vores ikke fysiske krop. De er placeret ved centrale mødepunkter, eller plexus af de subtile energi kanaler (nadi), som bærer på livskraft (prana). Det er en vej til oplysning (gennem vækning af Kundalini, den primale energi), ved aktivering af chakras begyndende ved Muladhara chakra og går op til Sahasrara chakraet.

Rod Chakra

Muladhara Yoga

Muladhara Chakra

Dette kendes som ‘chakra roden’. Den er lokaliseret ved bunden af rygsøjlen eller halebenet under korsbenet. Dette chakra symboliserer elementet jord med frø lyden (eller beeja mantra) ‘lam’ (hvidt bogstav i Devanagari skrift i midten, udtales lum). Det har fire blade, for stavelserne fra Sanskrit, वं vaṃ, शं śaṃ, षं ṣaṃ, og सं saṃ. Dette er de fire vrittis (Tilstande af bevidsthed) af dharma, artha, kama, og moksha, som er livets fire mål i følge hinduisme. Asanas ligesom GarudAsana, SiddhAsana, at praktisere Mula Bandha (en yogisk stilling) og bestemte mantraer kan synges for at aktivere dette chakra.

Hara Chakra

Svadhisthana Yoga

Svadhisthana Chakra

Det andet er Hara chakraet,  som betyder ‘ens egen base’. Frø lyden i dette chakra er ‘vam’, som er i centrum. Med seks blade afbilleder det følgende Sanskrit stavelser: बं baṃ, भं bhaṃ, मं maṃ, यं yaṃ, रं raṃ, og लं laṃ. Følelserne, eller vrittis, som er repræsenteret, er kærlighed, ikke-medlidenhed, vrangforestillinger, foragt, destruktivitet, og mistænksomhed. Det er også lokaliseret nær halebenet, men over Muladhara chakraet. Det handler om metabolisk vand og associeres med smagssansen, seksuel lyst og reproduktion. Potentielle karmaer og sanskaras siges at være til stede her i et inaktivt stadie, som udtrykkes i Muladhara chakraet.

Læs også:   Yamas er moralen, etiske og sociale retningslinjer for Yogis

Solar Plexus Chakra

Manipura Yoga

Manipura Chakra

Manipura kaldes også solar plexus eller navle chakraet. ‘Ram’ er rod lyden i centrum. Chakraet formes af ti blade, som svarer til stavelserne ḍa, ḍha, ṇa, ta, tha, da, dha, na, pa, og pha. Det symboliserer elementet ild, set i den røde trekant, som omringer stavelsen ‘ram’. Tørst, jalousi, åndelig, uvidenhed, skam, frygt, afsky, osv. er de vrittis, som forbindes med dette chakra. Fordøjelse og stofskifte er under dette vortex. Sammen med ild er det også stedet, hvor de indadgående (prana vayu) og udadgående (apana vayu) energier balanceres. Manipura er centrum for viljestyrke, dynamisk energi og præstation, hvilket gør skabelse eller ødelæggelse muligt gennem meditation. Pranayama praktiseres for at balancere denne sfære af indflydelse på den subtile krop.

Hjerte Chakra

Anahata Yoga

Anahata Chakra

Dette er hjertechakraet. Det refererer til den ikke-ytrede og uhørte lyd, som også går under navnet ‘anahata naad’, som betyder himmelsk lyd. Det findes i den centrale kanal i rygraden ved hjertet, og det hele handler om kærlighed, medfølelse, sympati, uselviskhed og hengivenhed. Det menes derfor, at det er lettere for læger at aktivere eller åbne deres anahata chakra. De to krydsende trekanter symboliserer foreningen af maskuline og feminine energier; Purusha (det højeste væsen) og Prakriti (Moder Natur), eller Shiva og Shakti. Anahata, eller sindsro, genskabes ved frø lyden ‘yam’ (udtales yum). Indlejret i de tolv blade er Sanskrit stavelserne kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chham, jam, jham, nyam, tam, og tham. Vrittis inkluderer her begær, svig, håb, anger, angst, længsel, osv.. Ajapa Japa (at synge et mantra uhæmmet), Asanas, pranayama, og bhakti (hengivenhed) yoga hjælper med at gøre det chakra rent.

Hals Chakra

Visuddha Yoga

Visuddha Chakra

Dette hals chakra er det femte og lokaliseret ved nakken. Det har seksten blade og repræsenterer elementet æter, og associeres derfor med det at kunne høre og tale. Frø lyden i cirklen er हं ‘ham’ (udtales hum). Bladene indeholder de seksten Sanskrit vokaler अ a, आ ā, इ i, ई ī, उ u, ऊ ū, ऋ ṛ, ॠ ṝ, ऌ ḷ, ॡ ḹ , ए e, ऐ ai, ओ o, औ au, अः ḥ, og अं ṃ. Hals chakraet, eller i højere grad bladene, er hjemsted for de syv grundlæggende musik noder. Det forstås som værende centrum for rensning, og kommer fra ‘viśuddha’, som betyder virkelig ren. Meditation igennem dette chakra menes at kunne give mange okkulte kræfter, som evnen til at kunne se de tre tidsperioder; fortiden, nutiden og fremtiden. At synge eller spille et musikinstrument siges at kunne åbne eller rense dette plexus.

Læs også:   11 Simple lektioner fra Bhagavad Gita, om livet

Pande Chakra

Ajna Yoga

Ajna Chakra

Ajna chakraet er placeret i hjernen, i midten af panden, som også er placeringen af det tredje øje. Om, eller ‘praṇava Om’, er frø lyden for dette chakra med to blade. Disse to blade skal repræsentere de to subtile energi kanaler eller nadis, kendt som Ida og Pingala. De mødes på dette punkt, før de går op til Sahasrara chakraet (Kron Chakraet). Stavelserne ‘ham’ og ‘ksham’ på de to blade symboliserer hver især Shiva og Shakti; og anses ind i mellem også som overgivelse af egoet (ham) og tilgivelse (ksham) for den åndelige udvikling af et væsen. Yogiske praksisser som Trataka og former for Pranayama siges at give energi til dette chakra. I studiet af okkult viden menes det, at der er andre mindre chakraer placeret mellem Ajna og Sahasrara chakraet, hvoraf de mest prominente er Manas’ og ‘Guru’ chakraerne.

Krone Chakra

Sahasrara Yoga

Sahasrara Chakra

Sahasrara er kendt som ‘sahasradala’, ‘sahasrakamal’, eller kronbladet, hvilket refererer til, at chakraet har tusind blade. Det kaldes også den hvide lotus og findes lige over toppen af hovedet med tusind blade arrangeret i 20 lag, som hver består af halvtreds blade. Dette chakra symboliserer frihed fra illusion, løsrivelse, en guddommelig tilstand af ren bevidsthed og oplevelsen af enhed. Efter at have gået de seks chakraer igennem, når yogien til dette chakra, hvor han/hun oplever Nirvikalpa Samādhi, som er det højeste stadie af samadhi eller oplysning. På dette stadie menes et væsen at besidde det højeste niveau af okkulte kræfter (siddhis), hvilket muliggør transformation til det guddommelige. Det er også her at ‘Parama Shiva’ eller ‘Parama Pusrusha’ (det højeste væsen) menes at finde sted.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *